Grunnlag

Mange mister troen på seg selv, egne ressurser og muligheter når livet butter i mot og de står overfor problemer og vanskeligheter. Min oppgave er å legge til rette for bevisstgjøring av ressurser og muligheter som kanskje ikke er så lett å oppdage når en står fast i en situasjon som oppleves uhåndterlig.
 
Coaching innehar en helhetlig tilnærming til mennesket og anerkjenner at kropp og sinn påvirker hverandre gjensidig. Vi vil være oppmerksomheten på koblingen mellom tanker, følelser, kropp og ikke minst språk. Det gjør at det i stor grad blir en  helsefremmende prosess.
 
Med utgangspunkt i nåværende situasjon, ønsket situasjon (mål) og det som skjer i mellom disse situasjonene, vil vi skape rom for å overkomme hindringer og skape gode strategier for at endringer kan skje.
 

 

Personlig historie

Min historie er en reise i å ha gjenvunnet egen helse. Det er også en reise i å akseptere meg selv som den jeg er. At jeg er mer enn mine tanker og følelser. At jeg kan være den jeg er og romme sider av meg selv som jeg tidligere forsøkte å ignorere på ulike måter. At jeg hadde større kraft enn jeg våget å tro.
 
En dag, en tid og et sted gikk det opp for meg at livet er mer enn det som skjer meg. Livet er en kontinuerlig prosess med erfaring, læring, vekst og utvikling. Det jeg er ekstra glad og takknemlig for er at jeg valgte å ta ansvar for mitt liv og min helse. Idet jeg gjorde det, åpnet det seg muligheter jeg tidligere bare hadde drømt om.
 

Hva tror du er mulig for deg?

Mye av det som kan hindre oss på veien handler om frykt. Frykten kan dreie seg om at en ikke tror en strekker til eller det motsatte; frykten for hva en faktisk kan få til og at det i seg seg selv er så skremmende at en ikke tør.
 
Jeg tror at vi mennesker har flere ressurser i oss selv enn det vi er klar over.
 
Hva er det som skal til for å hente frem disse ressursene?
 
Vi opplever alle problemer og utfordringer som kan virke negativt på tilværelsen, men ofte vil den store forandringen komme når vi blir i stand til å omforme vår egen historie. Det er ikke problemene eller utfordringene i seg selv som stopper oss. Det er hvordan vi håndterer det vi strir med og hvordan vi gir det mening.
 
Jeg tilbyr personlig tilpasset coachingprogram som er bevisstgjørende og ressursforløsende slik at du kan få klarhet og mot til å realisere det som er viktig og sant for deg.
 

Formell bakgrunn

Jeg er off.godkjent sykepleier og sertifisert Helsecoach/Profesjonell coach. Min kompetanse er innenfor helse & personlig utvikling hvor jeg tilbyr samtaler med personlig coaching og veiledning, samt kurs i oppmerksomt nærvær (mindfulness).
 
Er også ansatt i ROS, Rådgivning om spiseforstyrrelser, Oslo som rådgiver/veileder for berørte ang. problematikk som knytter seg til mat, kropp og følelser. (Dette i forhold til rammene i organisasjonen.)
 
Medlem av NFCN.

Hvordan kan jeg hjelpe deg?