Skape endring

Jeg møter ofte mennesker som har et ønske om å få til endring. Det er menneskelig å ville forandre noe til det bedre, kunne ha feks mer ro og balanse i livet sitt eller realisere drømmer og mål. Det være seg å forandre måten vi føler om noe - feks bedre selvfølelse eller selvtilitt, være modigere, være tryggere eller fri for frykt og bekymring, være glad og fornøyd etc. Eller forandre handlingene våre - for eksempel slutte å røyke, slutte å overspise eller slutte med å utsette ting. Det som kan være vanskelig er å vite hvordan skape endring og få den til å vare.
 
Kanskje du vet hva du ønsker for deg selv og hva som skal til for å oppnå dine personlige mål.
 
Likevel vet du ikke hva du skal foreta deg eller hvordan du skal gå frem for å få de resultatene du ønsker deg.
 
Jeg har erfart dette selv og vet at det å ikke få til det jeg innerst inne vet er viktig eller handle på tvers av egentlige behov, gjør noe med selvfølelsen min. Det er som å være «lost» - som å miste meg selv, det jeg står for og det som gjør at livet kjennes meningsfullt.
 
Kan hende du merker at du stadig gjentar handlinger som du ikke egentlig vil fordi du vil bli fri fra ubehagelige følelser som feks angst, sinne, sorg, tristhet, indre uro, osv.
 
Når vi vet at vårt ubevisste sinn styrer det meste av vår adferd og våre handlinger, er det lettere å forstå hvordan vi kan bli styrt av vår egen autopilot.
 
Trenger det å skape endring og nå sine mål innebære vonde forsakelser og rigide rammer?
 
Nei, fordi når du får økt forståelse for deg selv, dine adferdsmønstre og hva som driver dine handlinger, kan du skape endring ut fra en mer naturlig flyt av ro og aksept.
 

Jeg skal ikke påstå at det å endre på noe er uten motstand og frustrasjon. Motstand er et bevis på at du er i ferd med å bevege deg ut av komfortsonen din. Det kan være frustrerende i starten, men det er også et godt tegn på at du er i ferd med å utvikle deg.
 

Helsecoaching

Coaching er i hovedsak en prosess med bevisstgjøring, erkjennelse, innsikt og endring. Det handler i stor grad om å fremme de ressursene en allerede har i seg selv, og i tillegg bli bevisst andre muligheter som i øyeblikket kanskje ikke er tydelig for en.
 
Selvutvikling gjennom helsecoaching er også en vei til å kunne romme og mestre ulike følelser.
 
Følelser gir viktige signaler om hvordan vi har det til enhver tid. Følelser som gir smerte kan være et signal på at det som skjer i øyeblikket ikke fungerer. Når slike følelser møtes, kan du få bukt med uhensiktsmessige adferds-og/eller tankemønster som i dag skaper problemer for deg.
 

Langsiktige resultater

✻ Jeg jobber med deg som ønsker å skape langsiktige resultater og tilbyr coachingprogram over minimum 3 mnd.
✻ Du vil få støtte, hjelp til å utvikle motivasjon og konstruktiv feedback som utfordrer deg både til å vokse og til å utvide dine perspektiver.
✻ Minimum investering for 3 mnd coachingprogram er kr 5000,- som innebærer 2 sesjoner pr mnd. Ungdom/student kr 3500,-.
 
Du kan få en første samtale før du bestemmer et evt lengere forløp. Kontakt meg her.

Hvordan kan jeg hjelpe deg?