Hei, velkommmen!

Jeg veileder og hjelper mennesker som har et grunnleggende behov og ønske om å skape endring og nå mål som er viktig for livskvaliteten.

 

Jeg er off.godkjent sykepleier og sertifisert Helsecoach/Profesjonell coach. Min kompetanse er innenfor helse & personlig utvikling hvor jeg tilbyr samtaler med personlig coaching/veiledning, samt kurs i oppmerksomt nærvær (mindfulness). Er også ansatt i ROS, Rådgivning om spiseforstyrrelser, Oslo som rådgiver/veileder for berørte ang. problematikk som knytter seg til mat, kropp og følelser. (Dette i forhold til rammene i organisasjonen.)

 

Coaching

Mange mister troen på seg selv, egne ressurser og muligheter når livet butter i mot og de står overfor problemer/vanskeligheter. Min oppgave er å legge til rette for bevisstgjøring av egne ressurser og andre muligheter som kanskje ikke er så lett å oppdage når en står fast i en situasjon som oppleves som uhåndterlig.

 

Coaching innehar en helhetlig tilnærming til mennesket og anerkjenner at kropp og sinn påvirker hverandre gjensidig.

Fordi vi jobber mye med koblingen mellom tanker, følelser, kropp og ikke minst språk, vil coaching være en helsefremmende prosess.

I prosessen legger jeg vekt på blant annet aksept, medfølelse, vennlighet og tålmodighet. Min erfaring er at mennesker vokser best under disse vilkårene og at endringene skjer mer naturlig. Fokus vil være på nåværende situasjon og ønsket situasjon (mål) og det som skjer i mellom disse situasjonene. Vi vil skape rom for å overkomme hindringer og skape gode strategier for at endringer kan skje.

 

Hvordan kan jeg hjelpe deg?

Kanskje du vet hva du ønsker for deg selv og hva som skal til for å oppnå dine personlige mål. Det kan handle om forholdet til kroppen din, selvfølelsen din, jobben din, forholdet til andre, økonomien, etc. Likevel er du fastlåst i en tilstand eller situasjon som føles ubehagelig og frustrerende. Du aner ikke hva som er riktig å foreta deg eller hvordan du skal gå frem for å få de resultatene du ønsker deg.

Kan hende du merker at du stadig gjentar handlinger som du egentlig ikke vil?

At du likevel gjør det fordi du vil bli fri fra ubehagelige følelser som feks angst, sinne, sorg, tristhet, indre uro, osv. Mennesker vil som oftest forandre måten de føler om noe – for eksempel bedre selvfølelse eller selvtilitt, være modigere, være tryggere eller fri for frykt og bekymring, være glad og fornøyd etc. Eller de vil forandre måten de gjør tingene på – feks slutte å røyke, slutte å overspise eller slutte med å utsette ting.

Det som kan være vanskelig er å vite hvordan skape endringen og få den til å vare.

Coaching bidrar i hovedsak til bevisstgjøring, erkjennelse, innsikt og endring.

Selvutvikling gjennom helsecoaching er også en vei til å kunne romme og mestre ulike følelser.

Følelser gir viktige signaler om hvordan vi har det til enhver tid. Informasjon fra følelser som gir smerte kan være et signal på at det som skjer i øyeblikket ikke fungerer. Når slike følelser møtes, kan du få bukt med tankemønster og adferd som i dag skaper problemer for deg.

 

Langsiktige resultater

Jeg jobber med deg som ønsker å skape resultater som varer og tilbyr coachingprogram over minimum 3 mnd.

Dette passer for deg som…

✔ liker å iverksette handling og gjøre det som skal til.
✔ tør å være midlertidig ukomfortabel.
✔ vet at frykt og motstand er en del av det å vokse.

 

Jeg vil bidra med støtte, motivasjon og konstruktiv feedback som utfordrer deg til å vokse og til å utvide dine perspektiver. Minimum investering for 3 mnd coachingprogram er kr 4500,- (2 sesjoner pr mnd.) Ungdom/student kr 3300,-.

 

Du vil få muligheten til å erfare vår relasjon før du avgjør et lengere forløp.

 

Kontakt meg her